Nastavak uređenja hodnika na 1. katu

Drugi dio zimskih praznika iskoristili smo za nastavak uređenja oplata u hodniku 1. kata.

Sve oplate su sada obojane u nježnu sivu boju, čime je prostor dobio svježinu. 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444

PEDAGOG: