Dragi učenici i roditelji,

veselimo se Vašem skorom povratku u Dom, a kako bi nam početak nove školske godine bio što uspješniji molimo Vas da detaljno pročitate kratke informacije i upute vezano za provođenje propisanih mjera.

DOLAZAK STARIJIH UČENIKA U DOM 6. 9. 2020.

 • Ulazak u Dom za starije učenike je u nedjelju 6. 9. nakon 16h- MOLIMO PRIDRŽAVATI SE NAVEDOG VREMENA! Neće biti moguće ući u sobe ranije.
 • U nedjelju 6. 9. kuhinja ne radi te neće biti večere.
 • Ulazak u dom nije dozvoljen za roditelje niti druge posjetitelje.

DOLAZAK UČENIKA PRVIH RAZREDA U DOM 6.9.2020.

Prijem učenika prvih razreda organiziran je prema rasporedu:

 • 13,30 - 1. i 3. odgojna skupina
 • 14,00 - 4. odgojna skupina
 • 14,30 - 7. odgojna skupina
 • 15,00 - 2. i 5. odgojna skupina
 • 15,30 - 6. odgojna skupina
 • Sve roditelje učenika prvih razreda odgajatelji će telefonski kontaktirati i obavijestiti u koju odgojnu skupinu je raspoređeno dijete, te molimo roditelje da se pridržavaju rasporeda dolaska.
 • Prema uputama i preporukama HZJZ roditelji ne ulaze u Dom već će se informativni razgovori s odgajateljima odvijati u dvorištu Doma.
 • U nedjelju 6. 9. kuhinja ne radi te neće biti večere.

OBVEZE SVIH UČENIKA TIJEKOM BORAVKA U DOMU

 • Na ulazu u Dom obavezno je mjerenje temperature. Ulazak neće biti moguć osobama s povišenom temperaturom (˃ 37,2°)
 • Na ulazu je obavezno dezinficirati ruke i mobitel te preći obućom preko dezibarijere ( tepih sa dezinficijensom).
 • Učenici su dužni imati vlastiti toplomjer, dovoljan broj zaštitnih maski za korištenje u školi i domu, lijekove za snižavanje temperature te vlastitu šalicu.
 • Učenici su dužni ujutro i navečer mjeriti temperaturu te o istoj voditi evidenciju na listi koja će biti na oglasnoj ploči u sobi. Temperaturu će učenicima po potrebi mjeriti i odgajatelji/ med. sestra ili noćni pazitelji.
 • Nošenje maski je obavezno u svim zajedničkim prostorijama, kao i na hodnicima.
 • Učenicima nije dozvoljen ulazak u druge sobe.
 • U blagovaonici je dozvoljen boravak učenika samo u pratnji matičnog odgajatelja u dogovoreno vrijeme, budući da će odgojne skupine na obroke ići odvojeno.
 • Učenici smiju koristiti samo one sanitarije koje su najbliže njihovoj sobi.
 • Sobe se moraju provjetravati više puta tijekom dana.
 • U sobe se ne smije ulaziti u cipelama.
 • Učenje će se odvijati u grupama, u jednoj učionici istodobno može boraviti najviše 11 osoba.      
 • Nije dozvoljeno veće grupiranje učenika po prostorijama doma, kao niti u dvorištu. Tijekom druženja potrebno je pridržavati se propisanog razmaka od 1,5- 2m.
 • Korištenje teretane nije moguće do daljnjega obzirom da se taj prostor koristi kao izolacijska soba.

PROCEDURA U SLUČAJU SIMPTOMA ZARAZE COVID-19

 • Ukoliko se kod učenika pojave simptomi koji upućuju na mogućnost zaraze Covidom 19 učenik se smješta u izolacijsku sobu, kontaktiraju se roditelji te učenik u najkraćem mogućem roku napušta Dom. U slučaju teže narušenog zdravstvenog stanja poziva se hitna pomoć.

Sve upute, preporuke i procedure za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19, nalaze se na stranici Doma u folderu pod nazivom UPUTE, PREPORUKE I PROCEDURE – COVID 19.

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tajnica@ucenicki-dom-lovran.hr
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: