Edukacija o prevenciji nasilja u organizaciji Pixie academy u Istanbulu.

U sklopu Erasmus+ projekta ˝Avoid bullying: create innovative and peaceful environments˝ (broj projekta 2022-2-HR-01-KA122-SCH-000095286) sudjelovali smo na 5-dnevnoj edukaciji o prevenciji nasilja u organizaciji Pixie academy u Istanbulu.

Edukacija je pokrivala širok spektar tema vezanih uz prevenciju nasilja:

  • Dobrobit studenata i koncepti dobrobiti u osnovnom obrazovnom sustavu te uloga programa za suzbijanje nasilja u tom kontekstu
  • Pregled pristupa borbi protiv nasilja koji se uobičajeno koriste u obrazovnim sustavima
  • Komparativni pristupi nasilju
  • Digitalna rasprava i razmatranje pristupa za razvoj novih gledišta usmjerenih prevenciji nasilja
  • Studije slučaja – ustanove protiv nasilja
  • Pregled terenskih istraživanja

Stekli smo puno novih teorijskih i praktičnih znanja koja planiramo implementirati u svakodnevni rad Učeničkog doma Lovran kako bi učenicima osigurali što kvalitetniji, poticajniji i sigurniji boravak u Domu.


Galerija fotografija


ONLINE PRIJAVA ZLOSTAVLJANJA DJETETA - RED BUTTON
RED BUTTON
Image
Zaštita prava djece

26. DOMSKI LIST MARUN
DOMSKI LIST MARUN

Imate li pitanja? Slobodno nas kontaktirajte.


UČENIČKI DOM LOVRAN
UČENIČKI DOM LOVRAN
UČENIČKI DOM LOVRAN
UČENIČKI DOM LOVRAN
UČENIČKI DOM LOVRAN
UČENIČKI DOM LOVRAN