HOSTEL

 


Učenički dom Lovran tijekom ljetnih školskih praznika posluje kao hostel „Lumber", temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za gospodarstvo, Ispostave Opatija od 18.01.2016., KLASA: UP/I-335-02/15-02/58, URBROJ: 2170-12-02/2-16-3. Hostel pruža usluge smještaja i prehrane isključivo grupama (studentskim, učeničkim, sportskim, edukativnim, kulturno-umjetničkim i sličnim grupama). Sobe su dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne. Sanitarni čvorovi su zajednički. Hostel osigurava posteljinu, ali ne i ručnike.

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444

PEDAGOG: