DOKUMENTI UD "LOVRAN"

 AKTI UD "LOVRAN":
 
 
pdf Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk. god. 2021./2022.
pdf IZVJEŠĆE O RADU UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA ŠKOLSKU 2020./21. GODINU
pdf GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./22.
pdf Pravilnik o zaštiti na radu
pdf Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Izmjene i dopune pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
pdf II. izmjene Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Kućni red Učeničkog doma Lovran
pdf Statut doma

pdf Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti Učeničkog doma Lovran

pdf Etičko povjerenstvo – odluka
pdf Poslovnik o radu etičkog povjerenstva
pdf Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
pdf Dopuna Poslovnika o radu kolegijalnih tijela
  pdfPRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA U UDL
 
 
PROCEDURE:
pdf PROCEDURA UGOVORNE OBVEZE
pdf PROCEDURA - PUTNI NALOG
 pdfPROCEDURA - EVIDENCIJA UGOVORA
pdf PROCEDURA-BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
pdf PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA
pdf PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
pdf STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 2020.
pdf STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 2021
pdf GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA NEKRETNINOM ZA 2020. GODINU
pdf GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA NEKRETNINOM ZA 2021. GODINU
 
 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
 pdfBilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu
xls Financijski izvještaj 2020.
 pdfObrazloženje prijedloga financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
xlsx Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
pdf I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
pdf Obrazloženje I. rebalansa financijskog plana za 2020. godinu
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
xls Obrasci financijskih izvještaja za 2019. godinu
 pdfObrazloženje financ. plana 2020-2022
xlsx Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
 xlsxObrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
 
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2014
pdf Katalog informacija
pdf Kriteriji za naplatu naknade - odluka
pdf Odluka o imenovanju službenika za informiranje
pdf Odluka o zamjeniku službenika za informiranje
 pdfZahtjev za dopunu informacije
pdf Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
pdf Zahtjev za pristup informacijama

 

 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tajnica@ucenicki-dom-lovran.hr
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: