DOKUMENTI UD "LOVRAN"

 AKTI UD "LOVRAN":
 
pdf IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./23.
 pdfGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./23.
pdf ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.
pdf Pravilnik o zaštiti na radu
pdf Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Izmjene i dopune pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
pdf II. izmjene Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
pdf III. izmjene Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Kućni red Učeničkog doma Lovran
pdf Statut doma

pdf Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti Učeničkog doma Lovran

pdf Etičko povjerenstvo – odluka
pdf Poslovnik o radu etičkog povjerenstva
pdf Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
pdf Dopuna Poslovnika o radu kolegijalnih tijela
  pdfPRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA U UDL
 
 
PROCEDURE:
 pdfSTRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 2022.
pdf GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA NEKRETNINOM ZA 2022. GODINU
pdf PROCEDURA UGOVORNE OBVEZE
pdf PROCEDURA - PUTNI NALOG
 pdfPROCEDURA - EVIDENCIJA UGOVORA
pdf PROCEDURA-BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
pdf PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA
pdf PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
pdf STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 2020.
pdf STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA 2021
pdf GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA NEKRETNINOM ZA 2020. GODINU
pdf GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA NEKRETNINOM ZA 2021. GODINU
 
 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
pdf BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE
xlsx FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2022.
pdf OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
pdf FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
pdf Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Učeničkog doma Lovran za 2022. godinu
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1. siječanj 2022. do 30. lipanj 2022.
xlsx Financijski izvještaj Učeničkog doma Lovran za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
pdf I. rebalans Financijskog plana za 2022. godinu
pdf Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu
xls Financijski izvještaj 2021.
 pdfBilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu
xls Financijski izvještaj 2020.
 pdfObrazloženje prijedloga financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
xlsx Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
pdf I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
pdf Obrazloženje I. rebalansa financijskog plana za 2020. godinu
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
xls Obrasci financijskih izvještaja za 2019. godinu
 pdfObrazloženje financ. plana 2020-2022
xlsx Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
 xlsxObrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
pdf Odluka - Kriterij za naknadu troškova
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
 pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2014
pdf Kriteriji za naplatu naknade - odluka
pdf Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 pdfZahtjev za dopunu informacije
pdf Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
pdf Zahtjev za pristup informacijama

 

 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444

PEDAGOG: