Međunarodni projekt Eko-škola-dom

 

U suradnji s Udrugom Lijepa naša Učenički dom Lovran provodi međunarodni program Eko-škole. Dom se uključio u projekt Eko škola 06.11.2013.godine, a status Eko doma dobio je 15.05.2015.godine. Status Eko-škole-doma je sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog modela odgoja i obrazovanja. Škole koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. ( eko.lijepa-nasa.hr )

Prema odluci Eko-odbora Doma tema djelovanja Učeničkog doma Lovran u školskoj godini 2015./2016. bit će OTPAD. Podršku u realizaciji programa Domu pruža Turistička zajednica Lovran. Evidentiranjem stanja okoliša Eko-odbor odlučio je da će osnovna tema za školsku godinu 14/15. biti zbrinjavanje otpada, dok se tijekom školske 2015./16. tema djelovanja proširuje i na VODU. Osnova djelovanja bit će uporaba kišnice za zalijevanje i navodnjavanje.
Provedba programa u Domu odvija se kroz tri područja rada a to su:

  • Očuvanje i unapređenje zdravlja,
  • Socio-emocionalno područje,
  • Kreativnost

Izrada namještaja od paleta, renoviranje starog namještaja, uporaba vode kišnice iz bunara, uporaba humusa iz domskog kompostišta, uređenje zapuštenog dijela dvorišta u vrtu gdje je zasađeno mediteransko bilje, Jeans planters sadnja bilja u stare traperice, izrada nakita od plastike i filca, izrada cvjetnih buketa od starog papira samo su neke od aktivnosti provedbe programa.

Dom ima Eko-patrole koje obilaze sanitarne čvorove, bilježe vrijeme obilaska i zatečeno stanje, prate jesu li slavine zatvorene, curi li voda u vodokotlićima i tuševima i sve evidentiraju u svoje evidencijske liste, provjeravaju jesu li električni uređaji koji se ne koriste isključeni. Obilaskom Doma Eko patrole nadgledaju selektivno prikupljanje otpada, papira, plastike, limenki, baterija, kartona, uporabljenog jestivog ulja, potrošnju energenata te potiču učenike na štednju i racionalnu potrošnju istih.
Članovi Eko grupe osmislili su i Eko kodeks Doma naziva „STVORIMO IZ DOMA DOM –ZA BOLJI DAN URADI SAM".

Svi sudionici života u Eko-školi-domu: učenici, odgajatelji, administrativno i tehničko osoblje Doma, roditelji, javna i mjesna poduzeća, predstavnici lokalne uprave i dr., zajednički poduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoliša. Promocija programa provedbe eko škola u Domu provodi se na način da smo u našoj uključenosti u projekt informirali javnost putem medija i promocijom u našem učeničkom listu Marun. Cilj projekta je stvoriti ekološki osviještene mlade ljude koji će takav način razmišljanja prihvatiti kao način življenja i ponašanja s težnjom implementacije spoznaja u okruženje. Kako bi učenici spoznaje o odgoju za okoliš mogli prihvatiti kao način ponašanja, Učenički dom Lovran prihvatio je drugačiju koncepciju rada i života s naglaskom na ekološkom osvješćivanju korisnika i svih radnika Doma. Uloga odgajatelja se u ovakvoj koncepciji mijenja, oni svojim primjerom i predstavljanjem osobnog stava i zauzimanjem za rješavanje problema okoliša, pomažu učenicima mijenjati svijest i stav prema okolini.

 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: