ERASMUS+

ERASMUS

 

Ove školske godine naš Dom se po prvi put uključuje u Erasmus+ program, i to kao pokretač vlastitog projekta pod nazivom ˝Avoid bullying: create innovative and peaceful environments˝ (broj projekta 2022-2-HR-01-KA122-SCH-000095286). Radi se o KA1 mobilnosti, kroz koju djelatnici Doma povećavaju vlastite kompetencije, znanja i vještine na nekom području s ciljem unaprjeđenja kvalitete rada s učenicima.

Ciljevi našeg projekta su:

  • Pružanje inovativnog i inkluzivnog obrazovanja
  • Stvaranje mirnog obrazovnog okruženja
  • Smanjenje stope slučajeva nasilja
  • Smanjenje pogrešnih stavova djelatnika o nasilju
  • Povećanje školskog uspjeha
  • Podizanje institucionalne kulture i suradnje među djelatnicima
  • Povećanje međukulturalne interakcije i dovođenje naše institucije na međunarodnu dimenziju
  • Povećanje broja mladih koji su prihvatili vrijednosti EU

Projekt će uključivati različite aktivnosti na eTwinning platformi na kojoj ćemo pokrenuti istoimeni projekt, a kao centralne aktivnosti našeg projekta ističu se dvije 5-dnevne edukacije djelatnika na Pixie academy u Turskoj.