DOKUMENTI UD "LOVRAN"

 AKTI UD "LOVRAN":
 
pdf Pravilnik o zaštiti na radu
pdf Odluka o početku i završetku školske godine i trajanju učeničkih odmora. - Zaključak
pdf Odluka o početku i završetku školske godine i trajanju učeničkih odmora.
pdf Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Izmjene i dopune pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
pdf Pravilnik o kućnom redu
pdf IZVJEŠĆE O RADU UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA ŠKOLSKU 2018./19. GODINU
pdf GPIP - Učenički dom Lovran (školska godina 2019.-2020.)
pdf Izmjene i dopune GPIP Učenički dom Lovran (školska godina 2019.-2020.)
pdf Statut doma

pdf Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti

pdf Izmjene i dopune Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti UD Lovran
pdf Etičko povjerenstvo
pdf Poslovnik o radu etičkog povjerenstva
pdf Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
  pdfPRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA U UDL
 
DOKUMENTI STUDENTI / UČENICI:


docxPRIJAVNICA /UPISNICA 2020.-2021.

pdf  ODLUKA MINISTARSTVA O UPISU

pdf  NATJEČAJ ZA UPIS U DOM

pdf  ODLUKA DOMA O UPISU U DOM

pdf  INFORMACIJE O UPISU U DOM

 
PROCEDURE:
pdf PROCEDURA UGOVORNE OBVEZE
pdf PROCEDURA - PUTNI NALOG
 pdfPROCEDURA - EVIDENCIJA UGOVORA
pdfPROCEDURA-BLAGAJNIČKO POSLOVANJE
pdf Procedura praćenja  i naplate prihoda i primitaka
pdf PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
pdf STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
 
 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
xls Obrasci financijskih izvještaja za 2019. godinu
 pdfObrazloženje financ. plana 2020-2022
xlsx Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
 xlsxObrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
 
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
pdf Izvješće o provedbi ZPPI za 2014
pdf Katalog informacija
pdf Kriteriji za naplatu naknade - odluka
pdf Odluka o imenovanju službenika za informiranje
pdf Odluka o zamjeniku službenika za informiranje
 pdfZahtjev za dopunu informacije
pdf Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
pdf Zahtjev za pristup informacijama

 

 

 
UD "LOVRAN"
43.istarske divizije 3, 51415 Lovran 

RAVNATELJICA:
 mr.sc. Nataša Tomić, prof.
Tel: 091/444-5770TAJNICA: 
Maja Voštan Kadić, dipl. iur.
tel: 051/292-444 | fax: 051/294-401

PEDAGOG: